17 Ekim 2012 Çarşamba

50/50 - �ansa Bak T�rk�e Dublaj �zle


Kanser oldu�unuzu ��renseniz ne yapard�n�z, zamanla hangi s�re�leri ya�ard�n�z? ��renince �oke olmak, sonras�nda durumu inkar etmek, kansere kar�� sava� ilan etmek ve en sonunda kabul etmek? Peki ya bilimsel olarak y�zde 50 ya�ama �ans�n�z varsa?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder